Genel

Wisc-r Zeka Testi

WİSC-R  zeka testi,  geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan testlerden biridir. Resmi kurum ve kuruluşlarda kabül edilen yani resmi geçerliliği olan bir testtir. 6-16 yaş arasına uygulanmaktadır. 1939 yılında Dr. David Weschler tarafından hazırlanmıştır. Bireylerin zihinsel performanslarını ölçmeye yarar. Ortalama 90’ sürer.

Bu test bize kişinin zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir. Birey kendi performansına uygun bir gelişme göstermiş mi, yaşıtlarına göre nasıl bir yerde, hangi alanlarda daha iyi, hangi alanlarda güçlendirilmesi gerekiyor bu bilgileri testten edinebiliriz. Kişinin zeka seviyesinin ne olduğu dahi ve üstü, çok üstün zekalı , üstün zekalı, parlak zekalı, normal zekalı, donuk normal zekalı, sınır zeka, zeka geriliği bu testle tespit edilebilir.

Peki çocuğumuzun zeka seviyesini bilmek bize ne kazandıracak?

Ülkemizde pek çok kişi normal bir zekaya sahip olduğu halde özellikle sınava hazırlanan öğrenciler herhangi bir başarısızlık durumunda kendilerini geri zekalı diye nitelendirip etiketleyebilmekte. Ya da üstün zeka ve yeteneğe sahip çocuklar akranlarıyla olan farklılık yüzünden yine yanlış etiketlemelerle kendilerini hak etmedikleri bir yere koyabilmekteler.

Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar o toplumun en önemli dinamikleridir. Bilim, sanat, teknoloji alanında yüksek potansiyele sahip bu çocukların zeka ve yeteneklerinin farkedilmesi  o çocukların bu potansiyellerinin boşa gitmemesi hem toplum hem birey açısından çok önemlidir.

Zekasında gerilik tespit edilen ya da özel eğitime gereksinimi olan çocukların erken farkedilmesi, onların rehabilite edilerek topluma kazandırılması açısından oldukça önemlidir.

Wisc-r zeka testi soruları:

İki ana başlıktan oluşur. – Sözel bölüm

– Performans bölümü

-Sözel bölüm

Sözel anlama, kavrama gerektiren bilişsel etkinlikleri ölçer. 6 alt testen oluşur.

Genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama, sayı dizisi

 • Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir
 • Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
 • Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir
 • Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

-Performans Bölümü

Daha çok görsel ve elle manipule edilebilen alt testlere sahip, performans odaklı testlerden oluşur. Resim tamamlama, küplerle desen, parça birleştirme, resim düzenleme, şifre, labirentler

 • Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir
 • Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
 • Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
 • Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
 • Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.