Genel

Oyun Terapisi Nedir?

“Çocukların oyunu oyun değil, onların en gerçek uğraşıdır.” MONTAİGNE

Montaigne’nin de söylediği gibi oyun çocuğun hayatının merkezindedir, onun vazgeçilmezidir. Oyun, çocuğun belki de kendisini en iyi hissettiği, en özgür olduğu alandır. Onun kendi kendine kurduğu dünyadır ve Vigotsky’nin de dediği gibi “Çocuğun iç dünyasını anlama ve çözme aracıdır.” Çocuk orada tamamen kendisini, içinde bulunduğu ortamı, duygularını, kaygılarını, korkularını kısacası iç dünyasında ne varsa onu yansıtır.
Çocuğun duygularını sembolize etmesini sağlayan oyun aracılığıyla çocuğun yaşayabileceği kaygı, depresyon, öfke kontrolü, kayıp ve yas, boşanma, travma gibi sıkıntıların giderilmesi amacıyla uygulanan bir terapi türüdür, oyun terapisi.
Çocuk Odaklı Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Gelişimsel Oyun Terapisi, Gestalt Oyun Terapisi, Psikodinamik Oyun Terapisi, Kısa Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Oyun Terapisi, Filial Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi gibi türleri vardır.